Arvoisa New Port Sysmän veneilijä

23.11.2021

Kylmä ja myrskyinen syksy päätti veneilykauden. On hyvä kuitenkin muistaa, että kesä oli upea. Sitä muistellessa on viimeistään nyt aika laittaa vene talviteloille. Satama suljettiin virallisesti lokakuun lopussa, sähköt katkaistiin sekä jätehuolto päättyi. Satamayhtiö haluaa kiittää kaikkia asiakkaitaan hienosti sujuneesta kaudesta. Tästä on hyvä jatkaa kohti uutta kesää.

Kausi 2021 pähkinänkuoressa

Kulunut kausi meni sataman osalta hyvin. Kaikki suunnitellut huolto- ja kunnostustyöt saatiin tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja suuremmilta murheilta vältyttiin. Uusi huoltorakennus sai kehuja. Ympäristö- ja henkilövahinkoja ei sattunut. Suopellon satama oli lähes täynnä ja Ilolassa oli hyvin tilaa.

Uusi satamakartta ja kauden 2022 venepaikat

Suopellon ainoa muutos ensi kaudelle on se, että A- ja B-laitureiden päätyjen poijupaikat vähenevät. Käytäntö on osoittanut, että kaksi poijupaikkaa on maksimimäärä Suopellon laitureissa. Suopellossa on ensi kesänä 34 kpl sähköistettyä, valaistua ja vesipisteillä varustettua Tyyppien 2-5 venepaikkaa.

Ilolassa tehdään talven ja kevään aikana paljon muutoksia. Näkyvin muutos on se, että huonot ja käyttökelvottomat venepaikat poistetaan käytöstä kokonaan. A-laituriin asennetaan 12 kpl uutta poijupaikkaa, joihin saa Tyypin 2- veneen (alle 7,50 m) kiinni. A-laiturin paikat
ovat hyvin edullisia peruspaikkoja.

B-laiturin alkupäähän asennetaan venepuomit Tyypin 1-veneille (alle 6,00 m). Venepuomit siirretään D-laiturista. Loppupään poijut kunnostetaan ja niihin tulee yhteensä 14 kpl Tyypin 3 ja 4 poijupaikkoja. C-laiturista poistetaan yksi venepaikka ja sinne jää kaksi isoa kylkipaikkaa ja kaksi Tyypin 5-poijupaikkaa.

D-laiturin matalavetisestä alkupäästä poistetaan venepuomit, jotka siis siirtyvät B-laituriin. Loppulaiturin osan poijut järjestellään uudestaan, jotta laituriin saadaan yhteensä 22 kpl Tyypin 3- ja 4-venepaikkaa.

Ilolan satama on todella kauniilla ja rauhallisella paikalla tarjoten samat peruspalvelut kuin Suopelto, mutta edullisemmin. Todellinen unelmasatama rauhaa rakastaville veneilijöille. Satamassa on ensi kaudella yhteensä 62 venepaikkaa.

Venepaikkojen kysyntä on lisääntynyt ja vuokraamme paikat ensisijaisesti vanhoille asiakkaille. Jos haluatte luopua paikastanne tai vaihtaa paikan, ilmoittakaa siitä pikaisesti satamapäällikölle ja palauttakaa avain. Palauttamattomasta avaimesta veloitamme 25 €. Jaamme uudet ja vapautuvat venepaikat varausjärjestyksessä. Lähetämme venepaikkalaskut helmikuussa vanhoille asiakkaille ja uusille sitä mukaan, kun saamme varauksia.

New Port Sysmän ensi kauden satamakartta näyttää tältä. Venepaikkoja on yhteensä 96 kpl ja ne kaikki ovat turvallisia ja käyttökelpoisia. Suopellossa on sähköt jokaiselle venepaikalle. Ilolassa sähköä löytyy myös paitsi Alaiturin venepaikoille.

Vuoden 2022 hinnat

Suopelto

Suopellon venepaikoista vain Tyypin 2 ja 3 hinnat ovat nousseet hieman. Pienemmät kymmenellä ja suuremman 30 €:lla. Muiden venepaikkojen hinnat eivät ole nousseet. Hinnankorotukset johtuvat kohonneista kustannuksista, kuten sähköstä ja aluevuokrasta.

Ilola

Ilolan venepaikkahinnat ovat nousseet vain hieman, enimmillään 20 €:lla. Tyypin 6 hinta ei nouse ensi kaudelle. Edullisimmillaan alle 7,5 m:n veneen saa Ilolaan koko kaudeksi 298 €:lla! Ilolan venepaikkahinnat ovat edullisia.

Hinnat sisältävät ALV:n 24 %. Venepaikan vuokrasopimus edellyttää luotettavien venetietojen antamista (rekisterioete tai vastaava), jolla voidaan todentaa veneen enimmäismitat. Venepaikan enimmäismittoja ei saa ylittää. Venepaikka on tarkoitettu vain yhdelle veneelle. Venepaikka on henkilökohtainen eikä sitä saa edelleen vuokrata. Maksamatta jäänyt paikka vapautetaan edelleen vuokrattavaksi. Jos venepaikalla on sähkö, sisältyy se paikan vuokraan. Sähkökäyttöisten lämmittien ja ilmastointilaitteiden käyttö on kielletty. Vain normaalien käynnistys- ja hupiakkujen lataus on sallittua. Venepaikan käyttö ja veneen kiinnitys tapahtuu venepaikan haltijan vastuulla. Vene pitää kiinnittää sataman omiin kiinnityspisteisiin kunnolla ja venettä tulee valvoa kauden aikana. Veneilijän tulee noudattaa sataman ja kunnan järjestyssääntöjä. Muulla kuin merkityllä paikalla veneen säilyttäminen on kielletty. Jätteet tulee viedä jätepisteiseen. Lyhytaikaisista vuokrauksista on sovittava satamapällikön kanssa erikseen. Venepaikan vuokraan sisältyy portin avain. Veneilijän luopuessa venepaikasta, tulee avain palauttaa kahden viikon kuluessa satamapäällikölle. Palauttamattomasta avaimesta veloitamme 25 €. Pidätämme oikeuden hinnan ja ehtojen muutoksiin.

Paikkamaksut helmikuussa

Venepaikkalaskut lähetetään kaikille niille, jotka eivät ole peruuttaneet venepaikkaa ensi helmikuussa. Jos venepaikka vaihtuu sataman muutosten seurauksena, valitsemme uuden paikan, joka näkyy laskussa. Epäselvissä tapauksissa olemme yhteydessä. Maksamalla paikka laskun eräpäivään mennessä varmistatte venepaikan tulevalle kaudelle.

Uusi satamapäällikkö aloittaa

New Port Sysmän uudeksi satamapäälliköksi on valittu kaikkien tuntema Kenneth Björkman. ”Kenu” asuu paikkakunnalla ja tuntee sataman kuin omat taskunsa. Haluamme kiittää edellistä satamapäällikköä Ari Blombergia hyvästä työstä. Kenuun voi olla yhteydessä kaikissa sataman asioissa. Hänen kauttaan hoituu paikkojen vuokraukset, paikkojen vaihdot ja muut sataman operatiiviset asiat. Virallinen aloituspäivä on tammikuun ensimmäinen.

Muistakaa päivittää tiedot

Muistakaa päivittää meille muuttuneet yhteys- ja venetietonne. Mikäli ette tarvitse enää venepaikkaa, tulee se irtisanoa kirjallisesti lähettämällä sähköposti satamapäällikölle [email protected] sekä [email protected] ja palauttaa avain Sysmän Nesteelle.